Daidoji Masen

Liaison for Dojicorp

Description:
Bio:

Daidoji Masen

Fate Freelance Inc. 1kMidnights